UCBCares ΕλλάδαUCBCares Ελλάδα

UCBCares Ελλάδα

UCBCares ΕλλάδαUCBCares Ελλάδα

Είμαστε δίπλα σας καθ’ όλη τη διάρκεια του θεραπευτικού ταξιδιού σας:

• Η UCBCares® είναι μια υπηρεσία που παρέχει η UCB, την οποία διαχειρίζεται μια ομάδα καταρτισμένων και έμπειρων επαγγελματιών

• Η ομάδα μας μπορεί να παρέχει βοήθεια και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες

• Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας πολύ εύκολα μέσω τηλεφώνου, email ή της ιστοσελίδας μας

• Οι επαγγελματίες υγείας που συμμετέχουν στη θεραπεία σας μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία UCBCares® εάν επιθυμούν

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την υπηρεσία UCBCares; Παρακαλώ, δείτε το παρακάτω βίντεο.

Βελτιώστε την εμπειρία σας

Για να είναι εφικτή η προβολή του περιεχομένου του βίντεο σε εσάς, πρέπει να μας επιτρέψετε να χρησιμοποιούμε cookies απαραίτητα για την αναπαραγωγή του βίντεο.

UCBCares Ελλάδα

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη : Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:30 έως τις 16:30

Τηλέφωνο

Κλήση με χρέωση:

210 99 74 200

Κλήση χωρίς χρέωση:

0080 012 9910

UCBCares Ελλάδα

Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος

17456 Αθήνα, Ελλάδα.

Αν εμφανίσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, ενημερώστε τον ιατρό σας, τον φαρμακοποιό σας ή το νοσηλευτικό προσωπικό. Το ίδιο ισχύει και για πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες που δεν αναφέρονται στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης. Μπορείτε, επίσης, να αναφέρετε τις ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας μέσω της Κίτρινης Κάρτας στον ιστότοπο του ΕΟΦ https://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral. Με την αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών, μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των φαρμάκων μας.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα θα αντιμετωπίζονται σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΔΠ) και θα διατηρούνται εμπιστευτικά.

GR-N-OT--2000015